Cmas 3 Dalış Eğitim Paketi – Üç Yıldız Yıldız ✯✯✯

Üç yıldız dalıcı: Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Her düzeyde dalıcılara sualtında önderlik yapabilecek beceri ve deneyimi olan dalıcıdır. Önderlik yaptığı dalıcıların güvenli dalış kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlamakla yükümlüdür. Sualtı kurtarma ve ilkyardım konularında gerekli eğitimi almıştır ve uygulayabilir.
Yardım almak ister misiniz?
+905555115959
18 Yaşını Doldurmuş Olmak
Yüzme Bilmek
Sağlıklı Olmak
Storage option
Satın Al

CMAS Tek Yıldız Dalış Eğitim Videosu

Cmas 3 Üç Yıldız Dalış Eğitmenliği ile ilgili tüm bilgileri aşağıda detaylı şekilde açıklanmıştır.

  18 Yaşını doldurmuş olmak

Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak

  İki yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak

  (14/7/2011 Tal./ 1.madde) Yürürlükten kaldırılmıştır.

  İki yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek

 En az ilköğretim ya da ilkokul diploması olmak


Üç yıldız dalıcı: Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Her düzeyde dalıcılara sualtında önderlik yapabilecek beceri ve deneyimi olan dalıcıdır. Önderlik yaptığı dalıcıların güvenli dalış kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlamakla yükümlüdür. Sualtı kurtarma ve ilkyardım konularında gerekli eğitimi almıştır ve uygulayabilir. Görevli olduğu durumlarda dalışla ilgili kural dışı davranışlarda bulunanları uyarmaya ve gerekirse dalıştan alıkoymaya yetkilidir. Önderliğini yaptığı dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur. En çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilir ve yaptırabilir. Dalış eğitmeni eşliğinde ve eğitim amacıyla en çok 42 metreye kadar dalış yapabilir

Üç yıldız dalıcı eğitim sistemi

Madde 23 - Üç yıldız dalıcı eğitiminde uygulanacak eğitim programı;

a) Teorik ders konuları:

3TG Giriş

1. Üç yıldız dalıcı eğitim programının tanıtımı
2. Katılım koşullarının açıklanması
3. Dalışa engel rahatsızlıklar
4. Belge yeterliliği

3T1 Küçük tekne kullanımı

1. Küçük tekne kullanımında basit pratik eğitim.
2. Gemi damı temel eğitimi, hava ve deniz hareketleri
3. Denizcilik yasaları, taşımacılık kuralları
4. Şamandıralama
5. İpler ve kullanımı, düğümler
6. Dalış için kullanılan tekneler, türleri ve uygunluğu
7. Kıçtan takma motorlar ve kullanımı
8. Güvenlik ekipmanları ve özel ekipmanlar
9. Tekne kullanım teknikleri, hareket, demirleme, yükleme
10. Düşük hızda seyir, yüksek hızda seyir ve acil durum hareketleri

3T2 Sualtında yol bulma

1. Pusulasız sualtında yol bulma
2. Pusula, türleri ve uygunluğu
3. Dalışta pusula kullanımı
4. Kerteriz alma ve rota planlama
5. Mesafe, derinlik ve sürenin ölçümü

3T3 Arama kurtarma

1. Aramanın yapılacağı alanın tanımlanması
2. Arama tekniğinin seçimi
3. Malzeme hazırlı ve ön toplantı
4. Arama planının uygulanması ve cismin yerinin belirlenmesi
5. Cismin incelenmesi ve kaldırma sistemini belirlemek
6. Cismi kaldırma sistemine tutturmak
7. Kaldırma sistemi ile birlikte cismi güvenli bir şekilde yüzeye taşımak
8. Cismin kıyıya ya da platforma getirilmesi

3T4 Kompresör kullanımı

1. Çalıştırma öncesi kontroller ve çalıştırma yöntemi
2. Doldurma öncesi tüplerin görsel incelemesi
3. Tüplerin kompresöre bağlanması
4. Dolum ve ştandro kullanımı
5. Kapama yöntemi ve filtrelerin bakımı

3T5 Sorun Yönetimi

1. Nerede yanlış yapılmış olabilir
2. Kazalara karşı önlem alabilmek ve planlamanın önemi
3. Acil durumda hareket
4. Hava ve deniz koşulları
5. Dalıcıların kondüsyonları, sağlık durumları ve deneyimleri
6. Dalıcıları kaybetmek
7. Teknenin arızalanması
8. Dalışa bağlı sorunlar
9. Sakatlanmalar
10. Kurtarma yönetimi
11. İlkyardım ve bakımın yönetimi

3T6 Grup dalış organizasyonu

1. Dalış grubunun durumu
2. Dalış bölgesinin seçimi, ulaşımı ve konuşlanma
3. Zaman çizelgesinin hazırlanması ve planlanın gereklilikleri
4. Dalış gruplarının belirlenmesi
5. Gerekli dalış ve güvenlik malzemeleri
6. Dalış ön toplantısı
7. Dalış kayıt defterleri ve kayıtlar
8. Güvenlik önlemleri

3T7 Fizik, fizyoloji genel tekrarı

1. Bir ve iki yıldız eğitim programındaki fizik fizyoloji derslerine genel bakış
2. Yaşam destek sistemi
3. Basıncın vücut üzerindeki etkileri
4. Dalış hastalıkları, belirtileri ve bakımı

3T8 Dalış malzemeleri genel tekrarı

1. Bir yıldız dalıcı eğitimindeki 1T5, 1T7, 1T8 ve 1T9 derslerine genel bakış
2. Dalış tüpleri, bakımları ve testleri
3. Regülatörler, performansları ve servis gereksinimleri
4. Dalış giysileri, dalış türüne göre giysi türleri ve bakımı
5. Yüzerlik sistemleri ve diğer dalış malzemeleri ile ilişkileri
6. Sistem olarak dalış malzemeleri
7. Dalış donanımı ve yenilikler.
8. Ulusal standartlar ve yasal gereklilikler

b) Önerilen ders süreleri: Gerek teorik gerekse pratik eğitimler için önerilen ders süreleri aşağıda belirtilmektedir. Teorik ve pratik eğitimlerde öğrenci sayısı ve öğrencilerin eğitim düzeyleri gibi bir takım unsurlar yüzünden süre belirlemek güçtür. Ders sürelerini uzatırken, konuların içeriklerini yoğunlaştırmak yerine, pratik çalışmalara daha çok süre tanımak uygun olacaktır. Örneğin teorik eğitimlerde materyal tanıtımı, fotoğraf ya da video gösterimi, ilkyardım uygulamaları, organizasyon çalışmaları ve malzemelerin kuşatılması gibi pratik eğitimlere daha çok zaman ayrılabilir.

Tablo 1. Önerilen süreler

ÜÇ YILDIZ DALICI TEORİK EĞİTİMİ ÜÇ YILDIZ DALICI PRATİK EĞİTİMİ
3TG
3T1
3T2
3T3
3T4
3T5
3T6
3T7
3T8

Giriş
Küçük Tekne Kullanımı
Sualtında Yol Bulma
Arama Kurtarma
Kompresör Kullanımı
Sorun Yönetimi
Grup Dalış Org.
Fizik Fizyoloji Tekrarı
Malzeme Genel Tekrarı

20 dak.
60 dak.
40 dak.
60 dak.
60 dak.
60 dak.
60 dak.
60 dak.
60 dak.

3P1
3P2
3P3
3P4
3P5
3P6
3P7

Kurtarma ve İlkyardım
Küçük Tekne Kullanımı
Sualtında Yol Bulma
Gece Dalışı
Derin Dalış
Kompresör Kullanımı
Sualtı Arama Kurtarma
Dalış Liderliği

90dak.
60 dak.
2-3 saat
30 dak.
30 dak.
60 dak.
60 dak.
Yeterince

c) Pratik eğitim becerileri
1. Sualtında pusula kullanımı (kare)
2. Küçük tekne kullanımı
3. Kompresör kullanımı
4. Sualtında arama kurtarma
5. Dalış liderliği pratikleri
6. Gece dalışı
7. Derin Dalış

d) Pratik uygulamalarda önerilen sıralama

3P1 BİRİNCİ DALIŞ

1. Baygın dalıcı kurtarma 2. Dalış donanımı ile su üstünde kazazede/ yorgun dalıcı çekme / taşıma 3. Suda suni solunum, 4. Tekneye / karaya çıkarma yöntemleri 5. Suni solunum/ CPR uygulaması 6. Dalış liderliği

3P2 BİRİNCİ KARA ÇALIŞMASI

1. Küçük tekne kullanımı

3P3 İKİNCİ DALIŞ

1. Üçgen yol bulma
2. Kare yol bulma

3P4 ÜÇÜNCÜ DALIŞ

1. Gece dalışı
2. Dalış liderliği

3P5 DÖRDÜNCÜ DALIŞ

1. Derin dalış
2. Dalış liderliği

3P6 İKİNCİ KARA ÇALIŞMASI

1. Kompresör kullanımı

3P7 BEŞİNCİ DALIŞ

1. Arama kurtarma