Cmas 2 Dalış Eğitim Paketi – Çift Yıldız ✯✯

İki yıldız dalıcı: Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Açık deniz dalış deneyimi olan ve yanında en az iki yıldız dalıcı ile birlikte en çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilen dalıcıdır. Dalış eğitmeni eşliğinde eğitim amacıyla en çok 42 metre derinliğe kadar dalış yapabilir. 18 yaşından küçük dalıcılar yanında üç yıldız dalıcı ya da dalış eğitmeni olması koşulu ile en çok 24 metre derinliğe kadar dalış yapabilir. Gece dalışı yapabilir.
Yardım almak ister misiniz ?
+905555115959
14 Yaşını Doldurmuş Olmak
Yüzme Bilmek
Sağlıklı Olmak
Satın Al

CMAS Tek Yıldız Dalış Eğitim Videosu

Cmas 2 Çift Yıldız Dalış Eğitmenliği ile ilgili tüm bilgileri aşağıda detaylı şekilde açıklanmıştır.

  15 yaşını doldurmuş olmak

Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak, 18 yaşından küçükler için velisinin onayı gerekir

  Bir yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak

   Bir yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 20 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek

  (14/7/2011 Tal./ 1.madde) Yürürlükten kaldırılmıştır.


İki yıldız dalıcı: Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Açık deniz dalış deneyimi olan ve yanında en az iki yıldız dalıcı ile birlikte en çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilen dalıcıdır. Dalış eğitmeni eşliğinde eğitim amacıyla en çok 42 metre derinliğe kadar dalış yapabilir. 18 yaşından küçük dalıcılar yanında üç yıldız dalıcı ya da dalış eğitmeni olması koşulu ile en çok 24 metre derinliğe kadar dalış yapabilir. Gece dalışı yapabilir.

İki yıldız dalıcı eğitim sistemi

Madde 22 - İki yıldız dalıcı eğitiminde uygulanacak eğitim programı;

a) Teorik ders konuları:

2TG Giriş

1. İki yıldız dalıcı eğitim programının tanıtımı
2. Katılım koşullarının açıklanması
3. Dalışa engel rahatsızlıklar
4. Belge yeterliliği

2T1 Dalış hastalıkları

1. Basıncın vücut üzerindeki etkilerinin tekrarı, gaz kanunları, kısmi basınç
2. Kulak ve sinüs barotravmaları; nedenleri, önlemler ve tedavisi
3. Akciğer barotravması (pnömotraks, amfizem), belirtileri, nedenleri, ilkyardım ve tedavi
4. Hipoksi, nedenleri, tedavisi
5. Dekompresyon hastalığı (basitçe giriş)
6. Nitrojen narkozu, nedenleri, belirtileri, tedavi
7. Karbonmonoksit zehirlenmesi, nedenleri, belirtileri, tedavisi
8. Karbondioksit zehirlenmesi, nedenleri, belirtileri, tedavisi
9. Oksijen zehirlenmesi, nedenleri, belirtileri, tedavisi
10. Tükenme, hipotermi, hipertermi
11. Boğulma, nedenleri, ilkyardım, tedavisi

2T2 İlkyardım ve kurtarma

1. 1T10 konularının genişletilerek kurtarma becerileri için hazırlanması
2. Kazanın analizi
3. Yardım ya da kurtarma
4. Değerlendir, planla ve uygula
5. Yaralıya ulaşmak ve ilk müdahale
6. Yaralıyı taşıma teknikleri
7. Yaralıyı kıyıya ve tekneye çıkarma
8. Uygulanan teknikler ve nedenleri
9. Suni solunum uygulaması
10. Kalp masajı uygulaması
11. Yardım sonrası bakım

2T3 Hava hesapları

1. Dalış öncesi planlamanın önemi
2. Dalış evrelerinin belirlenmesi; iniş, dalış, çıkış, duraklar ve rezerv
3. Hava tüketim oranı
4. Dalış tüpünün hacmi ve basıncı
5. Dalış için mevcut havanın hesaplanması
6. Dalışı için gerekli havanın hesaplanması
7. Basınç ve hacim ilişkisi (Boyle kanunu)
8. Hesaplama çalışmaları

2T4 Nitrojen emilimi

1. Gazların sıvı içindeki çözünürlüğü, havanın vücut dokularınca emilimi
2. Gazların zehirleyici etkileri
3. Fizyolojik problemler; narkoz
4. Dekompresyon hastalığı; hafif tip, ağır tip
5. Dekompresyon hastalığında ilkyardım ve tedavi
6. Dekompresyon hastalığına karşı önlemler

2T5 Derin dalış

1. Derin dalışa bağlı sorunlar
2. Derin dalışa neden olanlar, derin dalışa engel olanlar
3. Fizyolojik sorunlar; narkoz, dekompresyon
4. Derinlik sınırı
5. Fiziksel sorunlar; yüzerlik, ısı yalıtımı, havanın yoğunluğu ve saflığı
6. Gerekli dalış malzemeleri
7. Dalış planlamasında değerlendirilmesi gerekenler
8. Acil durum uygulamaları için hazırlık

2T6 Dekompresyon tabloları

1. Dekompresyon hastalığı ve ona bağlı problemlerin engellenmesi için dalış tabloların kullanım gerekliliği.
2. Tabloların çalışma prensibi, nitrojen emilimine genel bakış
3. Dalış tablolarının yapısı ve türleri
4. Duraksız dalışlar için tabloların kullanımı
5. Tek dalışlar
6. Çoklu dalışlar
7. Yükseltide dalış
8. Dalış sonrası uçuş
9. Kayıtların tutulması ve dalış kayıt defteri
10. Planlamanın önemi
11. Dekompresyon tablolarının kullanımı ile ilgili pratik çalışmalar

2T7 Dalış planlaması ve organizasyonu

1. Dalış güvenliği için planlamanın önemi
2. Olası sorunlara karşı önlem almak
3. Olası gereksinimler ve acil durumlar için gereksinimlerin giderilmesi
4. Kendi dalışını planlama
5. Bölge seçimi, amacın belirlenmesi, zamanlama, personel gereksinimi, hava ve deniz koşulları
6. Dalış öncesi hazırlıklar
7. Dalış noktasındaki organizasyon

2T8 Sualtında yol bulma

1. Pusulasız sualtı yol bulma
2. Pusula, türleri ve dalış için uygun olan pusulalar
3. Dalış süresince pusulanın kullanımı
4. Sabit (kerteriz) almak, rotayı planlamak

b) Önerilen ders süreleri: Gerek teorik gerekse de pratik eğitimler için önerilen ders süreleri aşağıdaki programda belirtilmektedir. Teorik ve pratik eğitimlerde öğrenci sayısı ve öğrencilerin eğitim düzeyleri gibi bir takım unsurlar yüzünden süre belirlemek güçtür. Ders sürelerini uzatırken konuların içeriklerini yoğunlaştırmak yerine, pratik çalışmalara daha çok süre tanımak uygun olacaktır. Örneğin, teorik eğitimlerde materyal tanıtımı, fotoğraf ya da video gösterimi, ilkyardım uygulamaları, organizasyon çalışmaları ve malzemelerin kuşatılması gibi pratik eğitimlere daha çok zaman ayrılabilir.

Tablo 1. Önerilen süreler

İKİ YILDIZ DALICI TEORİK EĞİTİMİ İKİ YILDIZ DALICI PRATİK EĞİTİMİ
2TG
2T1
2T2
2T3
2T4
2T5
2T6
2T7
2T8

Giriş
Dalış Hastalıkları
İlkyardım ve Kurtarma
Hava Hesapları
Nitrojen Emilimi
Derin Dalış
Dekompresyon Tabloları
Dalış Planlaması ve Org.
Sualtında Yol Bulma

20 dak.
60 dak.
40 dak.
40 dak.
40 dak.
30 dak.
90 dak.
90 dak.
30 dak.

2P1
2P2
2P3
2P4
2P5

Açık Deniz Dalışı Uyg.
Sualtında Yol Bulma
Gece Dalışı
Derin Dalış
Kurtarma ve İlkyardım

2 saat
90 dak.
30 dak.
30 dak.
60 dak.

c) Pratik eğitim becerileri

1. Bir yıldız dalıcı eğitiminde öğrenilen açık su becerilerinin tekrarı
2. Dalış donanımı ile su üstünde kazazede çekme taşıma yöntemleri
3. Suda suni solunum
4. Kazazedeyi tekneye çıkarma yöntemleri
5. Kazazedeyi karaya çıkarma yöntemleri – 1 (ranteks taşıma)
6. Kazazedeyi karaya çıkarma yöntemleri – 2 (omuzda taşıma)
7. Karada suni solunum ve kalp masajı
8. Baygın dalıcıyı kurtarma
9. Derin dalış
10. Gece dalışı
11. Karada pusula kullanımı
12. Sualtında pusula kullanımı (doğrusal)
13. Sualtında pusula kullanımı (üçgen)

d) Pratik uygulamada önerilen sıralama

2P1 BİRİNCİ DALIŞ

1. Dalış donanımının hazırlanması
2. Suya giriş teknikleri
• Tekne / iskele / platform
• Bot • Kıyı
3. Su üstünde dalış donanımını çıkarılması giyilmesi
4. Su üstünde ağırlık kemeri çıkarılması takılması
5. Kontrollü alçalma çalışması
6. Nefes düzenleme ve adaptasyon
7. Regülatör temizleme
• Nefes vererek
• Serbest akış butonu ile
8. Regülatör bulma
• Yandan
• Omuzdan
9. Alternatif hava kaynağı (ahtapot) kullanımı
• Aktif-havası biten
• Pasif- hava veren
10. Maske Temizleme
• Tam maske boşaltma
• Maskesiz soluma
11. Sualtında ağırlık kemeri çıkarılması takılması
12. Sualtında dalış donanımı çıkarılması giyilmesi
13. Orta suda askıda kalma
14. Kontrollü yükselme
15. Dalış donanımı ile su üstünde yorgun dalıcı çekme / taşıma
16. Sudan çıkış teknikleri
17. Dalış sonrası donanımın sökülmesi

2P2 İKİNCİ DALIŞ

1. Doğrusal yol bulma
2. Üçgen yol bulma

2P3 ÜÇÜNCÜ DALIŞ

1. Gece dalışı

2P4 DÖRDÜNCÜ DALIŞ

1. Derin dalış

2P5 BEŞİNCİ DALIŞ

1. Baygın dalıcı kurtarma (sualtından çıkarma)
2. Dalış donanımı ile su üstünde kazazede/ yorgun dalıcı çekme / taşıma
3. Suda suni solunum,
4. Tekneye / karaya çıkarma yöntemleri
5. Suni solunum/ CPR uygulaması

e) Becerilerin değerlendirilmesi: Eğitmen, her deneyim dalışında yukarıda verilen sıralama ile yol alırsa adaylardaki gelişimi çok daha sağlıklı bir biçimde değerlendirme olanağını elde edecektir. Bu nedenle adayların gerek torik, gerekse de pratik çalışmalardaki becerilerinin eğitmence sürekli olarak değerlendiriliyor olması gerekir. Bu değerlendirmeyi yalnız eğitim sonunda yapmaksa pek doğru olmayan, ancak gerekirse uygulanabilecek bir yöntemdir.