1600 TL

Cmas 1 Dalış Eğitim Paketi – Tek Yıldız ✯

Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Dalış donanımlarını takıp sökebilen, tüm dalış becerilerini kolaylıkla uygulayabilen, yanında üç yıldız dalıcı ya da dalış eğitmeni olması koşulu ile en çok 18 metre derinliğe kadar dalış yapabilen dalıcıdır. Gece dalışı yapamaz.
Yardım almak ister misiniz ?
+905555115959
14 Yaşını Doldurmuş Olmak
Yüzme Bilmek
Sağlıklı Olmak
Satın Al

CMAS Tek Yıldız Dalış Eğitim Videosu

Cmas 1 Tek Yıldız Dalış Eğitmenliği ile ilgili tüm bilgileri aşağıda detaylı şekilde açıklanmıştır.

14 yaşını doldurmuş olmak, 18 yaşından küçükler için velisinin onay belgesi olmak

Yüzme bilmek

 Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak, 18 yaşından küçükler için velisinin onayı gerekir

 


Dalıcıların görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

Bir yıldız dalıcı: Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Dalış donanımlarını takıp sökebilen, tüm dalış becerilerini kolaylıkla uygulayabilen, yanında üç yıldız dalıcı ya da dalış eğitmeni olması koşulu ile en çok 18 metre derinliğe kadar dalış yapabilen dalıcıdır. Gece dalışı yapamaz.

Bir yıldız dalıcı eğitim dizgesi

Madde 21 - Bir yıldız dalıcı eğitiminde uygulanacak eğitim programı;

 1. a) Teorik ders konuları:

1T1 Yönetsel ders

 1. TSSF ve CMAS’ın tanıtımı
 2. Bir yıldız dalıcı eğitim programının tanıtımı
 3. Katılım koşullarının açıklanması
 4. Dalışa engel rahatsızlıklardan söz edilmesi
 5. Dalıcı belgesi ve belgenin yeterliliğinin açıklanması

1T2 Temel donanım

 1. Maske, palet, soluma borusu ve ağırlık kemerinin seçimi, işlevleri ve kullanım amaçları
 2. Maske, palet ve soluma borularının yapısı, özellikleri, kuşanımı, bakımı, testleri ve doğru seçimi
 3. Ağırlık sistemlerinin özellikleri, kuşanılması, acil tahliyesi ve yüzerlikteki önemi
 4. Dalış donanımının birimlerinin kısaca tanıtılması
 5. Eğitim süresince kullanılacak malzemeler
 6. Nefes tutma ve sıkışmalar ile ilgili uyarılar

1T3 Dalış işaretleri

 1. Sualtı ve yüzeyde el işaretlerinin kullanım nedenleri
 2. Uluslararası işaretlerin kullanmanın önemi
 3. Dalıcıdan dalıcıya sinyaller, dalıcıdan yüzeye sinyaller
 4. Eğitim süresince kullanılacak sinyaller
 5. Sinyallere yanıt vermenin önemi

1T4 Basınç hacim ilişkileri

 1. Atmosferik basınç, hidrostatik basınç ve mutlak basınç
 2. Basınç ve hacim ilişkisi (Boyle kanunu)
 3. Basınç altında gazlar, havanın durumu
 4. Vücut hava boşluklarına değişen basıncın etkileri
 5. Sıkışma problemleri: maske sıkışması, basınç altında kulak ve sinüsler; maske, kulak ve sinüslerin eşitlenmesi
 6. Genleşme problemleri, nefes tutma
 7. Yüzerlik unsurları ve ayarlamalar

1T5 Donanımlı dalış gereçleri

 1. Basit olarak dalış donanımının işlevi, yüksek basıncın ortam basıncına indirilmesi, dalıcının üzerinde yüksek miktarda hava taşıyabilme becerisi
 2. Dalış tüpleri, dolumu ve bakımı.
 3. Regülatörün işlevi ve bakımı
 4. Basınç göstergeleri ve diğer yardımcı malzemeler.
 5. Dalış donanımının kullanımı, hazırlığı ve kuşanılması

1T6 Fizik ve fizyoloji

 1. İnsanın yaşam destek sistemi, solunum sistemi ve vücudunun metabolik işleyişi
 2. Akciğerlerdeki hava değişimi ve her bir gazın işleyişteki rolü
 3. Tükenme, bayılma, hipoksi, hipotermi; alınması gereken önlemler

1T7 Yüzerlik gereçleri

 1. Dalış süresince rahat olabilmek için denge yeleği kullanımı ve yüzeyde ya da sualtında herhangi bir acil durumda denge yeleği kullanımının önemi
 2. Değişik türdeki denge yelekleri ve kendilerine özgü özellikleri, değişik dalış teknikleri için uygun denge yelekleri.
 3. Hızlı çıkışın tehlikeleri ve kontrollü çıkış, yüzerliğin ayarlaması ve önerilen yöntemler
 4. Denge yeleğini şişirme yöntemleri: Yüksek basınçla, ağızdan ve karbondioksit kartuşu ile avantaj ve dezavantajları
 5. Denge yeleğini hazırlama, giyme ve kullanımı ile ilgili olarak dikkat edilmesi gerekenler

1T8 Dalış giysileri ve yardımcı malzemeler

 1. En sıcak suda bile ısı yalıtımı için gerekli olan dalış giysilerinin deniz yaşamından koruma özelliği, aşınmaları ve eğitimde kullanılacak donanım
 2. Değişik dalış giysilerinin avantaj ve dezavantajları
 3. Islak ve kuru dalış giysileri, türleri ve uygun dalış giysisi seçimi
 4. Giyinme ve dikkat edilmesi gerekenler
 5. Yardımcı malzemelerin kullanımı: Derinlik göstergesi, saat, pusula, yüksek basınç göstergesi, dalış bilgisayarı
 6. Sualtı feneri, dalış bıçağı, şamandıra, ip, çanta ve yazı tahtası

1T9 Malzemenin bakımı ve saklanması

 1. Her tür dalış malzemesi için uygun bakımın yapılmasının önemi
 2. Dalış öncesi hazırlık ve dalış sonrası bakım
 3. Tatlı su ile durulama ve genel temizliğin önemi
 4. Maske ve dalış elbisesi gibi yıpranıp kullanılamayacak duruma gelebilecek malzemeler için özel bakım uygulamaları
 5. Metal parçalarının paslanmanın önleyici uygulamalar
 6. Düzenli test ve servis uygulamaları
 7. Sezon dışı saklama

1T10 Kendini ve başkasını kurtarma

 1. Özenli planlama ile dalış kazalarının engelleyebilmek
 2. Belirtilere erken tanı koyarak ve erken önlem almak
 3. Doğru hareketi belirlemek ve hangi yönde hareket edileceğinin seçilmesi
 4. Kendine yardım ve kendini kurtarma yöntemleri
 5. Birlikte çıkış, artı yüzerlikle çıkış ve serbest çıkış için doğru yöntemleri
 6. Su içerisinde ve yüzeyde doğru suni solunum uygulaması
 7. Yaralıyı suda taşıma, tekneye ya da kıyıya çıkarma
 8. Yardım çağırma ve gelen yardımı kullanabilme

1T11 Güvenli dalış kuralları

 1. Açık deniz dalışlarının doğru yönetimi
 2. Dalış lideri ve dalıştaki rolü
 3. Dalış planlaması ve problemli alanların tanımlanması, önlem alınması
 4. Dalış arkadaşı sistemi ve dalış güvenliğinin kuralları
 5. Dalış öncesi hazırlıklar, malzemelerin kontrolü ve öntoplantı
 6. Suya giriş, yüzerlik kontrolü, dalış, dalış yönetimi, çıkış, yüzeye geliş ve sudan çıkış
 7. Acil durum kuralları, ayrılma
 8. Uluslararası dalış sinyalleri
 9. Uluslararası sinyal kodlar

1T12 Dalış bölgesinin seçimi ve koruma

 1. Dalış bölgesi nasıl seçilir
 2. Ne gibi özellikler aranır
 3. Nelere dikkat edilmelidir
 4. Hava ve deniz koşullarının değerlendirilmesi.
 5. Sualtındaki yaşam ve canlıları tanımak
 6. Deniz yaşamı ve çevrenin korunması
 7. Dalışın nedeni ve yapılmak istenenler
 8. Tehlikeli deniz canlıları, dikkatli olmak ve yaralanmalarda bakım

1T Ek 1 Dalış tablolarına giriş

 1. Tabloların tanıtımı, türleri
 2. Dekompresyonsuz sportif dalış tabloları
 3. Tablolarda kullanılan tanımlar
 4. Genel kural ve uygulamalar
 5. Dalış planı tasarlama
 6. Tablo hesapları
 7. b) Önerilen ders Süreleri: Gerek teorik gerekse de pratik eğitimler için önerilen ders süreleri aşağıdaki programda belirtilmektedir. Teorik ve pratik eğitimlerde öğrenci sayısı ve öğrencilerin eğitim düzeyleri gibi bir takım unsurlar yüzünden süre kesin değildir. Ders sürelerini uzatırken, konuların içeriklerini yoğunlaştırmak yerine pratik çalışmalara daha çok süre tanımak uygun olacaktır. Örneğin, teorik eğitimlerde materyal tanıtımı, fotoğraf ya da video gösterimi, ilkyardım uygulamaları, organizasyon çalışmaları ve malzemelerin kuşatılması gibi pratik eğitimlere daha çok zaman ayrılabilir.

Tablo 1. Önerilen süreler

BİR YILDIZ DALICI TEORİK EĞİTİM PROGRAMI    BİR YILDIZ DALICI PRATİK EĞİTİM PROGRAMI

1T1

1T2

1T3

1T4

1T5

1T6

1T7

1T8

1T9

1T10

1T11

1T12

1TEk1

 

Yönetsel Ders

Temel Donanım

Temel Dalış İşaretleri

Basınç Hacim İlişkileri

Dalış Donanımı

Fizik - Fizyoloji

Yüzerlik Ekipmanları

Dalış Giysileri ve Yrd. Malzeme

Malzeme Bakım ve Saklanması

Kendini ve Başkasını Kurtarma

Güvenli Dalış Kuralları

Dalış Bölgesi Seçimi ve Koruma

Dalış Tablolarına Giriş

20 dak.

30 dak.

20 dak.

40 dak.

40 dak.

40 dak.

30 dak.

30 dak.

30 dak.

40 dak.

40 dak.

30 dak.

30 dak.

 

1P1

1P2

1P3

1P4

1P5

 

Dalış Malzemesi Tanıtımı

Pratik Havuz Çalışmaları

Birinci Eğitim Dalışı

İkinci Eğitim Dalışı

Üçüncü Eğitim Dalışı

Dördüncü Eğitim Dalışı

Beşinci Eğitim Dalışı

 

60 dak

Yeterince

30 dak.

30 dak.

30 dak.

30 dak.

30 dak.

 1. c) Pratik eğitim: Bir yıldız dalıcı, açık deniz dalış malzemelerini sığ sularda doğru olarak kullanan, yeterli teorik ve pratik eğitimi alarak açık deniz dalışı için bu donanımı kullanmaya hazır duruma gelmiş olan dalıcıdır. Bir yıldız dalıcı eğitiminde gerekli 5 deniz dalışı öncesinde ilk pratik eğitimlerin havuz ya da kapalı deniz bölgelerinde gerçekleştirilmesi gerekir.
 2. d) Pratik eğitim becerileri
 3. ABC ile baş suda yüzme
 4. ABC ile sırt üstü yüzme
 5. Burun refleksi çalışması
 6. Serbest dalış çalışması
 7. Dalış donanımı hazırlama ve kontrolü
 8. Dalış donanımının sökülmesi
 9. Dalış eşi kontrolü
 10. Suya giriş teknikleri 1 (tekneden / iskeleden / platformdan)
 11. Suya giriş teknikleri 2 (bottan)
 12. Suya giriş teknikleri 3 (kıyıdan)
 13. Yüzeyde nötr yüzerlik kontrolü
 14. Kontrollü alçalma
 15. Kontrollü yükselme
 16. İkinci kademe regülatör bulma (yandan)
 17. İkinci kademe regülatör bulma (omuzdan)
 18. İkinci kademe regülatör temizleme (nefes ile)
 19. İkinci kademe regülatör temizleme (serbest akış butonu ile)
 20. Yarım maske tahliye
 21. Tam maske tahliye
 22. Maskesiz soluma
 23. Yedek hava kaynağı (ahtapot) kullanımı
 24. Ana hava kaynağından hava paylaşma (çimlenme)
 25. Yedek hava kaynağı (ahtapot) ile yükselme
 26. Serbest akışlı ikinci kademe regülatörden hava soluma
 27. Yüzerlik – 1 (palet ucunda askıda kalma)
 28. Yüzerlik – 2 (orta suda askıda kalma)
 29. Yüzeyde dalış donanımının çıkarılması giyilmesi
 30. Yüzeyde ağırlık kemerinin çıkarılması takılması
 31. Sualtında dalış donanımının çıkarılması giyilmesi
 32. Sualtında ağırlık kemerinin çıkarılması takılması
 33. Dalış donanımı ile yüzeyde yorgun dalıcı çekme / taşıma

 

 1. e) Pratik uygulamalarda önerilen sıralama

 

1P1 İLK DALIŞ

 1. Dalış donanımının tanıtılması
 2. Doğru maske seçimi, giyilmesi, ayarlanması ve buğu önleme teknikleri
 3. Kulak eşitleme teknikleri
 4. Dalış donanımının hazırlanması
 5. Palet giyme teknikleri
 6. ABC ile su üstü çalışmaları
 • Baş suda yüzme
 • Sırt üstü yüzme
 • Burun refleksi çalışması
 • Serbest dalış
 1. Suya giriş teknikleri
 • Tekne / iskele / platform
 • Bot
 • Kıyı
 1. Yüzeyde nötr yüzerlik kontrolü
 2. Kontrollü alçalma çalışması
 3. Nefes düzenleme ve ilk adaptasyon çalışması
 4. Regülatör temizleme
 • Nefes vererek
 • Serbest akış butonu ile
 1. Regülâtör bulma (Yandan)
 2. Yedek hava kaynağı (ahtapot) kullanımı
 • Aktif-havası biten
 • Pasif- hava veren
 1. Maske temizleme
 • Yarım maske boşaltma
 • Tam maske boşaltma
 1. Palet ucu yüzerlik çalışmaları
 2. Sudan çıkış teknikleri
 3. Dalış sonrası donanımın sökülmesi

1P2 İKİNCİ DALIŞ

 1. Dalış donanımının hazırlaması,
 2. Suya giriş teknikleri
 • Tekne / iskele / platform
 • Bot
 • Kıyı
 1. Kontrollü alçalma çalışması
 2. Nefes regülasyonu ve adaptasyon
 3. Regülatör temizleme
 • Nefes vererek.
 • Serbest akış butonu ile
 1. Regülatör bulma
 • Yandan
 • Omuzdan
 1. Alternatif hava kaynağı (ahtapot) kullanımı
 • Aktif-havası biten
 • Pasif- hava veren
 1. Ana hava kaynağı ile hava paylaşımı (çimlenme)
 • Aktif-havası biten
 • Pasif- hava veren
 1. Maske temizleme
 • Tam maske boşaltma
 • Maske çıkartıp takma
 1. Maskesiz soluma
 2. Palet ucu yüzerlik çalışması
 3. Sudan çıkış teknikleri
 4. Dalış sonrası donanımın sökülmesi

1P3 ÜÇÜNCÜ DALIŞ

 1. Dalış donanımının kurulması
 2. Suya giriş teknikleri
 • Tekne / iskele / platform
 • Bot
 • Kıyı
 1. Su üstünde dalış donanımı kuşanma
 2. Su üstünde ağırlık kemeri sökme takma
 3. Kontrollü alçalma çalışması
 4. Nefes düzenleme ve adaptasyon
 5. Maske temizleme
 • Tam maske boşaltma
 • Maske çıkartıp takma
 1. Maskesiz soluma
 2. Alternatif hava kaynağı (ahtapot) kullanımı
 • Aktif-havası biten
 • Pasif- hava veren
 1. Orta suda askıda kalma
 2. Yedek hava kaynağı (ahtapot) ile yükselme çalışması
 3. Sudan çıkış teknikleri
 4. Dalış sonrası donanımın sökülmesi

1P4 DÖRDÜNCÜ DALIŞ

 1. Dalış donanımının hazırlanması
 2. Suya giriş teknikleri
 • Tekne / iskele / platform
 • Bot
 • Kıyı
 1. Su üstünde dalış donanımının çıkarma ve yeniden kuşanma
 2. Su üstünde ağırlık kemeri sökme takma
 3. Kontrollü alçalma çalışması
 4. Nefes düzenleme ve adaptasyon
 5. Serbest akışlı ikinci kademe regülatörden nefes alma
 6. Maske temizleme
 • Tam maske boşaltma
 • Maske çıkartıp takma
 1. Maskesiz soluma
 2. Sualtında ağırlık kemeri çıkarılması takılması
 3. Sualtında dalış donanımı çıkarılması giyilmesi
 4. Orta suda askıda kalma
 5. Kontrollü yükselme
 6. Sudan çıkış teknikleri
 7. Dalış sonrası donanımın sökülmesi

1P5 BEŞİNCİ DALIŞ

 1. Dalış donanımının hazırlanması
 2. Suya giriş teknikleri
 • Tekne / İskele / Platform
 • Bot
 • Kıyı
 1. Su üstünde dalış donanımını çıkarılması giyilmesi
 2. Su üstünde ağırlık kemeri çıkarılması takılması
 3. Kontrollü alçalma çalışması
 4. Nefes düzenleme ve adaptasyon
 5. Regülatör temizleme
 • Nefes vererek
 • Serbest akış butonu ile
 1. Regülatör bulma
 • Yandan
 • Omuzdan
 1. Alternatif hava kaynağı (ahtapot) kullanımı
 • Aktif-havası biten
 • Pasif- hava veren
 1. Maske Temizleme
 • Tam maske boşaltma
 1. Maskesiz soluma
 2. Sualtında ağırlık kemeri çıkarılması takılması
 3. Sualtında dalış donanımı çıkarılması giyilmesi
 4. Orta suda askıda kalma
 5. Kontrollü yükselme
 6. Dalış donanımı ile su üstünde yorgun dalıcı çekme / taşıma
 7. Sudan çıkış teknikleri
 8. Dalış sonrası donanımın sökülmesi

Setur Marina Konum

Side Marina Konum